Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2023

Alle vergaderingen beginnen op 14.00 uur.
Sinds 3 maart 2023 vinden de vergaderingen plaats in de
bibliotheek van Loosdrecht.

De vergaderingen hebben een openbaar en een besloten gedeelte.
U kunt het openbare gedeelte bijwonen als u een bepaald onderwerp wilt bespreken.
Daarvoor moet u zich van tevoren aanmelden via het emailadres van de adviesraad.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

13 januari

De vergadering vond, wegens onvoorziene omstandigheden, plaats in de bibliotheek te Loosdrecht.
Met dank voor de gastvrijheid van de bibliotheek.

Agenda-13-1-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 13 januari 2023.pdf

3 maart

Agenda 3-3-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 3 maart 2023.pdf

21 april

Agenda 21-4-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 21 april 2023.pdf

30 juni

Deze vergadering is geannuleerd.
De Adviesraad vindt het nu niet zinvol om bij elkaar te komen.
Het integraal beleidsplan is tijdelijk stopgezet.
Belangrijk is dat snel duidelijkheid komt over eventueel voorgenomen wijzigingen in het beleid en over de beschikbare middelen.
Tot die tijd heeft het weinig zin om te vergaderen over lopende ontwikkelingen binnen de gemeente Wijdemeren.
Als daar aanleiding voor is, wordt een extra vergadering gepland.
De Adviesraad blijft wel betrokken bij een aantal regionale ontwikkelingen, zoals de inkoop trapliften.

8 augustus

Ingelaste, besloten vergadering.
Er is geen agenda.
De Adviesraad wil zich beraden over de huidige situatie in de gemeente en over de vraag of de Adviesraad nog zinvol kan functioneren,
gezien de huidige omstandigheden.

15 september

Geannuleerd.

10 november 

Agenda 10-11-2023.pdf

Openbare samenvatting verslag vergadering 10 november 2023.pdf