Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

W.M.O., BIJSTAND, SCHULDHULPVERLENING, WERK, BESCHUT WERK, JEUGDHULPVERLENING, PASSEND ONDERWIJS
HUISELIJK GEWELD, VROUWENOPVANG, CRISISOPVANG, BESCHERMD WONEN, SOCIALE SAMENHANG IN DE WIJKEN

Vergaderingen 2018

Alle vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht
en beginnen op 14.00 uur.

Op deze pagina staan de agenda's van de vergaderingen en een samenvatting van de vastgestelde notulen van de vergaderingen.

5 januari (vervallen)

23 februari

Agenda:    Agenda 23 februari 2018.pdf   

Verslag:    Samenvatting verslag vergadering 23-2-2018.pdf

13 april

Agenda:    Agenda 13 april 2018.pdf

Verslag:    Samenvatting verslag vergadering 13-4-2018.pdf    

6 juli

Agenda:     Agenda 6 juli 2018.pdf  

Verslag:     Samenvatting verslag vergadering 6-7-2018.pdf

17 augustus

Agenda:    Agenda 17 augustus 2018.pdf  

Verslag:    Samenvatting verslag vergadering 17-8-2018.pdf

21 september

Agenda:    Agenda 21 september 2018.pdf

Verslag:    Samenvatting verslag vergadering 21-9-2018.pdf

9 november

Agenda:    Agenda 9 november 2018.pdf

Verslag:    Samenvatting verslag vergadering 9-11-2018.pdf